Bilten – specijalno izdanje

Datum objave: 30.12.2019.
Bilten_EU_Konvent_Specijalno_izdanje.jpg U susret praznicima objavljujemo specijalno izdanje biltena Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 35 u kome su predstavljeni govori predstavnika civilnog društva sa Unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji.

Radna grupa NKEU za Poglavlje 35 uzela je učešće u Unutrašnjem dijalogu debatom sa predsednikom Republike Srbije koja je organizovana 31. marta 2018. godine. Ovim izdanjem želimo da podsetimo na stavove članica Radne grupe koje se sa različitih aspekata bave rešavanjem kosovskog pitanja.

Bilten je dostupan na linku.

Bilten je izrađen u okviru projekta za podršku rada Radnoj grupi Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 35 za 2019/2020, koji realizuje InTER uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.