Okrugli sto na temu javno privatnog partnerstva u komunalnim delatnostima

Datum objave: 09.12.2020.
Image_09_12_2020_at_14_04.jpeg Stalna konferencija gradova i opština (SGKO) je 9. decembra održala okrugli sto na temu javno-privatnog partnerstva u komunalnim delatnostima u Srbiji. Događaj je organizovan u okviru projekta „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza“, koji finansira Vlada Švedske. Tokom ovog onlajn događaja predstavljen je novi priručnik za lokalne samouprave o pripremi i realizaciji projekata kroz JPP, pripremljen od strane SKGO, sa iskustvima gradova i opština u Srbiji i u Švedskoj, kao i EU regulativa u ovoj oblasti.

Predstavnici Opštine Bač su predstavili lokalni JPP projekat u oblasti zoohigijene, dok su drugi govornici bili predstavnici SKGO, komisije za JPP, kao i nacionalni i švedski eksperti.

Događaj je okupio više od 70 učesnika, predstavnika lokalnih samouprava i javnih preduzeća.