Mapiranje srpskih omladinskih NVO na Kosovu

Datum početka: 01.12.2009.
InTER je angažovan od strane Forum Syd kancelarije na Kosovu radi izrade studije koja je imala za cilj da identifikuje srpske nevladine organizacije na Kosovu koje su aktivne u oblasti rada sa omladinom. Konačni rezultat projekta je Studija mapiranja srpskih omladinskih NVO-a.

Projekat je realizovan u decembru 2009. godine.