Mapiranje programa podrške za MSP i preduzetništvo u Republici Srbiji

Datum početka: 01.08.2009.
InTER je angažovan od strane Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) radi pružanja usluga u identifikaciji programa podrške za MSP i preduzetništvo u Republici Srbiji u 2009. i 2010. godini.
Studija je kasnije korišćena kao deo programa obuke za pružanje usluga mentoringa u Srbiji, koji je realizovan u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj MSPP. Završni rezultat projekta je Izveštaj o programima podrške za MSP i preduzetništvo.

Projekat je realizovan u avgustu i septembru 2009. godine.