Komparativna analiza troškova i koristi modela inkluzivnog obrazovanja u Srbiji

Datum početka: 01.10.2008.
InTER je angažovan od strane organizacije Save the Children UK Fund u Srbiji radi sprovođenja analize troškova i koristi u implementaciji Indeksa inkluzije u obrazovnom sistemu Republike Srbije na osnovu rezultata koje je Save the Children postogao kroz sprovođenje dva pilot projekta, u Pirotu i Subotici.
Analiza je sprovedena između oktobra 2008. i marta 2009. godine, a rezultat analize je izveštaj koji je dostavljen svim ključnim stejkholderima u Srbiji u oblasti obrazovanja.