Frikonomija severa Kosova

Datum objave: 23.01.2018.
Frikonomija_cover_srpski_20.jpg Privredni subjekti u opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova: Severna Mitrovica, Leposavić, Zubin Potok i Zvečan godinama funkcionišu u nepovoljnom poslovnom ambijentu koji karakterišu bezbedonosni izazovi, ograničenost tržišta, komplikovane administrativne procedure i problemi u slobodnom protoku ljudi, robe i usluga. Imajući u vidu da su privrednici sa severa Kosova uglavnom poslovali u srpskom pravnom sistemu, situacija je dodatno usložnjena potpisivanjem Briselskog sporazuma kada dolazi do uspostavljanja kosovskog pravnog okvira na teritoriji posmatranih opština.

Studija se bavi analizom stanja privrede u četiri opštine na severu Kosova, naročito u okolnostima koje su usledile nakon potpisivanja Briselskog sporazuma. U okviru studije analizirana je struktura privrede, dinamika registracije privrednih subjekata kod kosovskih institucija, obim radne snage, kao i uloga međunarodnih donatora i privrednih komora u stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja. Na kraju studije iznesena su zaključna razmatranja i preporuke za unapređenje privrednog razvoja na severu Kosova.

Studija je dostupna za preuzimanje na sledećim linkovima:

Srpski
Engleski
Albanski

Prezentacije studije će se organizovati u sledećim terminima:

SEVERNA MITROVICA: 24. januar 2018.g. u 13h , EUICC North Mitrovica
PRIŠTINA: 26. januar 2018.g. u 12h, EUICC Pristina

Molim Vas potvrdite učešće na ovim događajima na e-mail adresu: office@regionalnirazvoj.org

Studija je urađena u okviru projekta „Analiza stanja privrede na severu Kosova nakon potpisivanja Briselskog sporazuma – gde su šanse za zapošljavanje?“ koji je realizovao Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER), u partnerstvu sa RTV Mir iz Leposavića i uz finansijsku podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS). Projekat je realizovan u periodu od aprila 2017. godine do januara 2018. godine. Sadržaj studije je isključiva odgovornost autora i ni u kom slučaju ne odražava stavove Kosovske fondacije za otvoreno društvo ili RTV Mir.