InTER na naučnoj konferenciji ESPON 2018

Datum objave: 13.11.2018.
Espon.jpg Institut za teritorijalni ekonomski razvoj - InTER ima čast da učestvuje na naučnoj konferenciji ESPON 2018: Nova generacija istraživanja o teritorijalnom razvoju. Konferencija se održava u Londonu 14. novembra 2018.

Konferencija ima za cilj deljenje i diskutovanje o iskustvima i dolazećim izazovima u teritorijalnom razvoju i koheziji, kao i primeni novih naučnih pristupa i alata u teritorijalnom istraživanju +.

Dragiša Mijačić, direktor InTER-a predstaviće istraživački rad na temu Organizacije civilnog društva i prekogranične mreže na Zapadnom Balkanu, koji uvodi Analizu društvenih mreža kao alat za proučavanje veza između razlčitih društvenih aktera u prekograničnim oblastima Zapadnog Balkana.

Autori rada su Dragiša Mijačić i Jasna Žarković, a rad je objavljen u Žurnalu evropskih strukturnih i investicionih fondova (EStIF - European Structural and Investment Funds Journal), posebno izdanje o teritorijalnoj saradnji, Knjiga 5, Broj 3 (2017)
str. 187 - 199