Izrada predloga projekata i uspešno upravljanje projektnim ciklusom

Početak projekta: 12.2010. - Kraj projekta: 03.2011. Realizovani projekti
InTER-u je dodeljen grant u okviru USAID FORECAST programa na Kosovu za realizaciju projekta koji ima za cilj povećanje kapaciteta lokalnih NVO-a i opštinskih uprava u opštinama na severu Kosova za korišćenje raspoloživih grant šema.
U okviru projekta, InTER je obučio 25 predstavnika lokalnih NVO-a, neformalnih grupa i predstavnika opština. Pored toga, u sklopu projekta, InTER je organizovao događaj “Upoznajte se sa donatorom”, na kojem su učesnici mogli direktno da predstave svoje projekte donatorskoj zajednici na Kosovu.

Projekat je trajao od decembra 2010. do marta 2011. godine.