Unapređenje transparentnosti kod javno-privatnih partnerstava u Srbiji

Početak projekta: 07.2017. - Kraj projekta: 03.2018. Realizovani projekti
301484661367.jpg InTER sprovodi projekat “Unapređenje transparentnosti kod javno-privatnih partnerstava u Srbiji“ uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo, Beograd.

Projektom se nastoji da se doprinese razvoju demokratskih praksi koje se odnose na pristup informacijama od javnog značaja i transparentnosti procesa planiranja, ugovaranja i sprovođenja projekata javno-privatnog partnerstva (JPP) u Srbiji. Posebna pažnja će biti usmerena na analiziranje i poboljšanje pravnog i institucionalnog okvira u oblasti JPP i usklađenosti sa pravnim tekovinama EU (acquis communautaire). Projekat takođe ima za cilj da unapredi dostupnost  informacija od javnog značaja i informisanost stručne javnosti i građana o oblasti JPP.

Projekat se realizuje od 1. jula 2017. do 31. marta 2018. godine na teritoriji cele Srbije.

Povezane vesti:

Održani konsultativni sastanci sa predstavnicima institucija u oblasti javno-privatnog partnerstva

U susret EU integracijama - unapređenje pravnog i institucionalnog okvira javno-privatnog partnerstva u Srbiji

U Nišu predstavljeni nalazi studije o pravnom i institucionalnom okviru JPP u Srbiji

Održana konferencija “JPP u Srbiji u susret evropskim integracijama"