Podrška praćenju dijaloga Beograda i Prištine

Početak projekta: 12.2021. - Kraj projekta: 12.2022. Realizovani projekti
BTD_i_RNE_01.jpg Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) realizuje projekat „Podrška praćenju dijaloga Beograda i Prištine” uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju (Balkan Trust for Democracy – BTD). Cilj projekta je doprinos EU integracijama i procesu demokratizacije Republike Srbije kroz jačanje kapaciteta Nacionalnog konventa o EU za strateški dijalog sa Vladom Srbije o neophodnim reformskim procesima.

Specifično, projekat ima za cilj jačanje kapaciteta Radne grupe NKEU za Poglavlje 35 za izradu analitičkih materijala i davanje konkretnih rešenja značajnih za proces normalizacije, unapređenje saradnje i dijaloga između organizacija civilnog društva, nadležnih institucija i drugih zainteresovanih strana u procesu pregovora, kao i doprinos većem informisanju javnosti o procesu pristupanja Srbije u EU, sa posebnim fokusom na Poglavlje 35.

Projekat predviđa implementaciju nekoliko aktivnosti: izradu 6 analitička rada vezana za Poglavlje 35, izradu i objavljivanje 12 brojeva elektronskog biltena Radne grupe, organizaciju 2 radna doručka sa novinarima i 2 radna doručka sa donosiocima odluka i predstavnicima dilomatskog kora, kao i organizaciju nekoliko događaja različitog formata na kojima će biti promovisan rad i rezultati ove Radne grupe.

Projekat se realizuje u periodu od 10. decembra 2021. do 10. decembra 2022. godine.

Povezane vesti:

Debata o pitanju nestalih iz rata na Kosovu: Političke zloupotrebe podrivaju pravo na istinu


PANEL DISKUSIJA: Nemačko-francuski predlog sporazuma o normalizaciji – mnogo buke (ni) oko čega?!