-
-
 • Početak projekta: 04.2012. - Kraj projekta: 04.2012.Realizovani projekti

  Okrugli sto “Značaj poslovnih inkubatora, klastera, industrijskih zona i parkova za razvoj domaće privrede“

  U organizaciji Privredne komore Beograda, Nacionalne agencije za regionalni razvoj (NARR), Instituta za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) i Udruženja “Klub prvih žena”, u Privrednoj komori Beograda je 18. aprila 2012. godine održan okrugli sto sa temom “Značaj poslovnih inkubatora, klastera, industrijskih zona i parkova za razvoj domaće privrede“ – Idemo li u korak sa zemljama u EU i zemljama u regionu?

  Detaljnije
 • Početak projekta: 04.2012. - Kraj projekta: 12.2012.Realizovani projekti

  Studija mapiranja i analize stanja kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

  InTER je potpisao Ugovor sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj za izradu studije mapiranja i analize stanja kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, kreiranje seta standardizovanih usluga ovih kancelarija kao i predlog modela za uspostavanje kancelarija za lokalni ekonomski razvoj u okviru sistema lokalne samouprave Republike Srbije.

  Detaljnije
 • Početak projekta: 02.2012. - Kraj projekta: 02.2012.Realizovani projekti

  Ocenjivanje projekata poziva prekogranične saradnje

  Saradnici InTERa su pozvani od strane Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije da organizuju četiri istovetna seminara na temu “Ocenjivanje projekata poziva prekogranične saradnje”.

  Detaljnije
 • Početak projekta: 12.2011. - Kraj projekta: 12.2020.Realizovani projekti

  Arheološki park – keltsko naselje Singidunum na Adi Huji u Beogradu

  Gradska opština Palilula (Beograd) i InTER su potpisali sporazum o strateškom partnerstvu na razvoju prvog Arheološkog parka u Srbiji, rekonstrukciji keltskog naselja Singidunum na lokalitetu Ada Huja u Beogradu.

  Detaljnije