Procena rezultata razvojne saradnje između Švedske i Crne Gore tokom perioda 2001-2010

Datum početka: 10.01.2012.
Outcome_Assessment_Montenegro.jpg Ovaj izveštaj je rezultat studije rezultata razvojne saradnje koju je Sida imala sa Crnom Gorom od 2000. do 2010. godine. Studija obuhvata pregled razvojne saradnje definisane u okviru Strategije razvojne saradnje sa Saveznom Republikom Jugoslavijom (SRJ), bez Kosova, za period 2000.-2004., Strategije države Srbije i Crne Gore, za period 2004.-2007., i Plana za zatvaranje razvojne saradnje sa Republikom Crnom Gorom, koji je definisao razvojnu saradnju od 2008. godine do završetka švedske pomoći Crnoj Gori, formalno do kraja 2010. godine.