Mid-term evaluacija - Program evropskog partnerstva sa opštinama (EU Progres)

Datum početka: 08.11.2012.
EU_Progres.jpg Zehra Kačapor-Džihic (Tim lider) i Dragiša Mijačić (Direktor InTER-a) sproveli su evaluaciju i pripremili izveštaj o Programu evropskog partnerstva sa opštinama - EU Progres na sredini njegovog trajanja. Evaluacija je sprovedena tokom maja, juna i jula 2012. godine. (Na srpskom jeziku jedino je dostupna skracena verzija. Integralna verzija postoji samo na engleskom jeziku.)