Teritorijalna kohezija: definicija koncepta i uticaja na teritorijalnu saradnju

Datum početka: 21.03.2013.
SEENET_3.jpg Ovo je treći u seriji izveštaja koji je izrađen u okviru SeeNet programa, a izradila ga je istraživačka mreža u koordinaciji organizacije CeSPI (Italija). Istraživačku mrežu čine sedam organizacija iz Jugoistočne Evrope, ukljuučujući i InTER. Svakom istraživačkom institutu dodeljena je jedna teritorija, a InTER sprovodi istraživanja na teritoriji Vojvodine. Izveštaj je objavljen u januaru 2012. godine