Zaštita životne sredine i upravljanje komunalnim otpadom

Datum početka: 02.12.2014.
PB_Environment.jpg Zaštita životne sredine i oblast upravljanja komunalnim otpadom su među najvećim izazovima u procesu pregovora za članstvo u EU. Pet godina nakon usvajanja Strategije za upravljanje otpadom 2010-2019 u Srbiji funkcioniše svega 7 od predviđenih 26 regionalnih centara za odlaganje komunalnog otpada. Da li je ovo pokazatelj da se oblast životne sredine nalazi prilično nisko na listi prioriteta Vlade, iako je njen značaj više puta potvrđivan u kontekstu predpristupnih pregovora Srbije i EU? Da li je dovoljno uraditi (najavljenu) reviziju Strategije i smanjiti broj predviđenih regionalnih centara da bi se valjano regulisala oblast upravljanja otpadom? Ili postoje bolje načini da se ispune ciljevi definisani u Strategiji? U ovom policy briefu analizirali smo rezultate politika u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja komunalnim otpadom i izvukli smo ključne preporuke u narednom periodu.