Srpska kulturna i verska baština na Kosovu: od Ahtisarijevih specijalnih zona do finalnog statusa

Datum početka: 27.05.2020.
Publikacija_2_front_Recovered_13.jpg Radna grupa NKEU za Poglavlje 35 izradila je analizu “Srpska kulturna i verska baština na Kosovu: od Ahtisarijevih specijalnih zona do finalnog statusa" koju autorski potpisuju Stefan Surlić (Centar za interdisciplinarne studije Balkana, Fakultet političkih nauka) i dr Igor Novaković (ISAC Fund). Analiza je izrađena u okviru projekta “Nacionalni konvent o Evropskoj uniji 2019/2020, Radna grupa za Poglavlje 35” koji finansira Fondacija za otvoreno društvo, Srbija a sprovodi InTER.