-
 • ZB.jpgDatum početka 28.11.2011.Časopisi

  Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2011. g. Opštine Zubin Potok

  Izveštaj predstavlja akcioni plan za sprovođenje lokalne strategije zapošljavanja u opštini Zubin Potok u 2011. godini. Izveštaj je objavljen u decembru 2010. godine i sadrži opšti statistički pregled teritorije, demografski prikaz, pregled prirodnih resursa, prikaz privrede i statistiku zapošljenih, kao i preporuke za sprovođenje primenljivih akvitnih mera zapošljavanja radne snage uključujući i procenu budžeta. Izveštaj je na raspolaganju samo na srpskom jeziku.

  Detaljnije
 • GA.jpgDatum početka 28.11.2011.Časopisi

  Uputstvo za procenu aplikacija za EU IPA programe prekogranične saradnje

  Ova publikacija sadrži smernice za procenu predloga projekata koji se podnose u okviru poziva za projekte prekogranične saradnje EU IPA Komponente II. Ovo Uputstvo je prvenstveno namenjeno evaluatorima predloga projekata i pomogne im u razmatranju svih kriterijuma u okviru matrice za evaluaciju projekta. Međutim, cilj uputstva nije da ograniči evaluatore u procesu ocenjivanja prijava, niti da postavlja normativne standarde za procenu EU IPA projekata prekogranične saradnje. Uputstvo mogu koristiti i podnosioci projekata prilikom provere kvaliteta projekta pre konačnog podnošenja predloga.

  Detaljnije
 • MAPK.jpgDatum početka 28.11.2011.Časopisi

  Mapiranje srpskih omladinskih NVO na Kosovu

  Publikacija predstavlja studiju koja sadrži mapu srpskih NVO-a koje se bave omladinskim radom. Studija je identifikovala 22 organizacije civilnog društva koje su aktivne u srpskim zajednicama u svim regionima na Kosovu. Identifikovane organizacije nisu primarno omladinske organizacije, ali su u svom radu u velikoj meri usmerene na grupe mladih svih uzrasta. Studiju je izradio InTER, a finansirala kancelarija Forum Syd-a na Kosovu. Studija je objavljena u decembru 2009. godine.

  Detaljnije
 • PP.jpgDatum početka 31.12.2008.Časopisi

  Programi podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u Republici Srbiji

  Ova publikacija izrađena je kao podrška Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva i Japanskoj agenciji za međunarodnu saradnju (JICA) za obuku stručnjaka za pružanje usluga mentoringa malim i srednjim preduzećima u Srbiji. Publikacija je identifikovala programe podrške MSP sektoru u 2009/2010. godini, finansiranih od strane Vlade Srbije ili međunarodnih organizacija. Ukupno je identifikovano i analizirano dvanaest programa podrške. Publikacija je raspoloživa na srpskom jeziku, uz kratak rezime na engleskom jeziku.

  Detaljnije