InTER predstavio policy brief u Briselu u okviru TRAIN programa 2013

Datum objave: 20.11.2013.
Evropska_Komisija.jpg U okviru TRAIN programa (Think Tanks providing Research and Advice through Interaction and Networking) koji se sprovodi pod pokroviteljstvom Nemačkog saveta za spoljne poslove (Deutsche Gessellschaft für Auswärtige Politik), istraivač InTER-a, Jelena Šapić, predstavila je policy brief: ,, Promene na terenu podstaknute dijalogom: Analiza sprovodjenja dogovora o slobodi kretanja i trgovine izmedju Kosova i Srbije uz posredstvo EU’’. Policy brief je realizovan u saradnji sa Grupom za pravne i političke studije (GLPS) iz Prištine. Prezentacija rezulatata i preporuka odvila se u toku radne posete Briselu koja je održana od 11-14. novembra 2013.

Rezultati su prezentovani u Odseku za proširenje EU pri Evropskoj komisiji (DG Enlargement) i Evropskom parlamentu. Nakon pozdravne note gospodina Lawrence Meredith - šefa odeljenja za strategije i politike proširenja - u DG Enlargement-u su oganizovani pojedinačni sastanci sa službenicima Evropske komisije. Jelena je imala priliku da razgovara sa Brunom Zanettinom (policy officer u jedinici za Srbiju), Nicholasom Cendrowiczom (policy officer u jedinici za Kosovo), i Godom Zubré (stažistkinja u jedinici za Srbiju). Tema analize pokazala se aktuelnom i relevantnom. Sagovornici su razmotrili rezultate dosadašnje implementacije sporazuma o slobodi kretanja, carini i IBM-u, kao i predložene preporuke. Razgovor je završen sa pozitivnim obećanjem da će rezultate policy brief-a korisiti u svom daljem radu na polju integracije i stabilizacije.

Učesnici su takođe posetili Evropski parlament. Tom prilikom susreli su se sa zvaničnicima iz Komiteta za spoljne poslove Evropskog parlamenta i sa radnom grupom za Zapadni Balkan pri Parlamentu. Sastankom je predsedavao gospodin Eduard Kukan, dok su među prisutnima bili specijalni izvestioci za zemlje Zapadnog Balkana.

Pored prezentacije policy brief-a, učesnici ovogodišnjeg TRAIN programa imali su priliku da razgovaraju sa predstavnikom Evropskog saveta i analitičarima o budućem proširenju EU i neophodnim reformama država Zapadnog Balkana. Slična tematika je uokvirila razgovor vođen prilikom posete crnogorskoj misiji pri EU. Amabasador Crne Gore Ivan Leković je tom prilikom, ukazao i na prve rezultate crnogorskog pregovaračkog tima i objasnio novi pristup Evropske komisije u oblasti proširenja.

Zaključak koji se može izvesti iz ove studijske posete je da će buduće proširenje biti zahtevniji u pogledu održivosti reformi. Države Zapadnog Balkana moraće da konsoliduju svoje političke i ekonomske sisteme, i obezbede poštovanje ljudskih i manjinskih prava u procesu pridruživanja.

InTER se zahvaljuje predstavnicima DGAP-a koji su organizovali TRAIN program i omogućili da rezultati istraživanja budu direktno predstavljeni evropskim zvaničnicima.

Policy Brief moze se preuzeti ovde.

TRAIN 2012

TRAIN 2013 Alumni

TRAIN 2013 Alumni 1. seminar


TRAIN 2013 Alumni 2. seminar


Publikacije

Resurs centar

Aktuelni konkursi