SEENET Program: Translokalna mreža za saradnju između Italije i Jugoistočne Evrope

Datum početka: 27.11.2011.
SEENET Program ima za cilj podsticanje dijaloga između država, institucija i lokalnih zajednica u Jugoistočnoj Evropi u cilju efikasnog razvoja teritorija uključenih u program i dugoročnog partnerstva na regionalnom nivou, kao i partnerstva sa italijanskim sistemom decentralizovane saradnje.
InTER učestvuje u programu kao partner organizacije Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI) u okviru horizontalne komponente programa:
Istraživanje. Ova komponenta ima za cilj implementaciju istraživačkih aktivnosti sa fokusom na razvojnim politikama, širenje znanja i valorizaciju iskustava na polju upravljanja lokalnog razvoja. Predmet angažmana InTER-a je izrada pet istraživačkih studija, tokom perioda od 30 meseci (po jedno istraživanje na svakih šest meseci).
Do sada su završena i publikovana dva istraživanja, prvo u oktobru 2010. i drugo u maju 2011. godine.
Treće istraživanje se očekuje u novembru 2011.