Kvantitativna i kvalitativna analiza i istraživanje sektora informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) i tržišta u Srbiji

Datum početka: 01.01.2010.
InTER je angažovan od strane GTZ WBF programa da pruži tehničku podršku u proceni IKT sektora Srbiji u 2010. godini. Osnovni fokus projekta odnosi se na pet komplementarnih ciljeva:
1. Povezivanje i dopuna već postojećeg IKT direktorijuma 2009 i njegova realizacija u vidu onlajn baze podataka;
2. Istraživanje i analiza osnovnih raspoloživih dokumenata o IKT sektoru u Srbiji;
3. Analiza aktera;
4. Izrada studije IKT sektora 2010;
5. SWOT analiza;
6. Preporuke.

Glavni rezultat je studija ”IKT u Srbiji 2010”, koju je objavio GIZ ACCESS Program u januaru 2011. godine.