Uticaj kretanja izbeglica na teritorijalni razvoj u Evropi

Početak projekta: 01.2018. - Kraj projekta: 07.2018. Aktuelni projekti
Logo_Inter_02.jpg Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) sprovodi istraživanje “Uticaj kretanja izbeglica na teritorijalni razvoj u Evropi” kao član konzorcijuma konsultantske grupe VVA. Istraživanje traje 18 meseci, od januara 2018 do jula 2019. godine, a finansira se kroz ESPON  2020 program za saradnju.

Istraživanje ima za cilj da pruži sistematizovane i pouzdane dokaze o trenutnom trendovima i uticaju izbeglica i azilanata na teritorijalni razvoj, kao i  o mogućim uticajima budućih EU politika u ovoj oblasti. Uz to, istraživanje će pružiti relevant informacije o upravljanju kriznim situacijama i merama za integraciju, a koje su potrebne donosiocima odluka, civilnom društvu i nevladinim organizacijama širom Evrope.

Za više informacija o istraživanju pogledajte link:
http://bit.ly/2EhNJTP

Povezane vesti:

MIGRARE - Uticaj tokova migracija na teritorijalni razvoj u Evropi