Značaj dijaloga za lokalni ekonomski razvoj – na primeru javno-privatnog partnerstva (JPP)

Početak projekta: 10.2022. - Kraj projekta: 07.2023. Realizovani projekti
Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) u partnerstvu sa Bečejskim udruženjem mladih (BUM) sprovodi projekat ” Značaj dijaloga za lokalni ekonomski razvoj – na primeru javno-privatnog partnerstva (JPP)”. Cilj projekta je doprinos razvoju lokalnih zajednica kroz unapređenje dijaloga sa javnim vlastima na lokalnom nivou. Specifično, projekat ima za cilj da unapredi kapacitete organizacija civilnog društva (OCD) na lokalnom nivou za aktivno uključivanje u dijalog sa javnim vlastima.

Projektom su predviđeni sledeći rezultati:

Rezultat 1. Ojačani kapaciteti OCD u targetiranim jedinicama lokalne samouprave za dijalog sa javnim vlastima;
Rezultat 2. Uspostavljen dijalog izmeću javnih vlasti i OCD u oblasti JPP u targetiranim jedinicama lokalne samouprave u Srbiji;
Rezultat 3: Promovisan značaj uključivanja OCD u procese odlučivanja u oblastima značajnim za lokalni ekonomski razvoj, sa posebnim fokusom na JPP.

Projekat targetira 6 opština u Srbiji: Bečej, Opovo, Topola, Lazarevac, Bajina Bašta i Ljubovija i sprovodi se u periodu od 01.10.2022. do 31.07.2023. godine.

Projekat je podržan od strane Beogradske otvorene škole (BOŠ), u okviru šireg projekta “Dijalog promena: Podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti”, finansirano od strane Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Povezane vesti:

Dijalog promena: Nastavljamo sa radom na jačanju dijaloga između OCD i javnih vlasti

Održana trodnevna letnja škola u okviru projekta „Značaj dijaloga za lokalni ekonomski razvoj – na primeru javno-privatnog partnerstva (JPP)“

Resurs centar

Aktuelni konkursi