Strateški okvir za razvoj sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u opštini Bački Petrovac

Datum početka: 03.08.2012.
Strateski_okvir.jpg U saradnji sa opštinom Bački Petrovac i NVO "Akademija ženskog preduzetništva" InTER je učestvovao u izradi Strateškog okvira za razvoj sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u opštini Bački Petrovac. Strateški okvir je izrađen u okviru projekta "Jačanje kapaciteta lokalnih vlasti u procesu biznis inkubacije u opštini Bački Petrovac" koji se finansirao u okviru EU Exchange 3 programa. Strateški okvir nije zaseban dokument već unapređuje postojeći Strateški plan razvoja opštine Bački Petrovac 2010 - 2014. Izrada strateškog okvira je trajala od jula 2011 do aprila 2012. g.