-
 • MAPK.jpgDatum početka 28.11.2011.Časopisi

  Mapiranje srpskih omladinskih NVO na Kosovu

  Publikacija predstavlja studiju koja sadrži mapu srpskih NVO-a koje se bave omladinskim radom. Studija je identifikovala 22 organizacije civilnog društva koje su aktivne u srpskim zajednicama u svim regionima na Kosovu. Identifikovane organizacije nisu primarno omladinske organizacije, ali su u svom radu u velikoj meri usmerene na grupe mladih svih uzrasta. Studiju je izradio InTER, a finansirala kancelarija Forum Syd-a na Kosovu. Studija je objavljena u decembru 2009. godine.

  Detaljnije
 • PP.jpgDatum početka 31.12.2008.Časopisi

  Programi podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u Republici Srbiji

  Ova publikacija izrađena je kao podrška Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva i Japanskoj agenciji za međunarodnu saradnju (JICA) za obuku stručnjaka za pružanje usluga mentoringa malim i srednjim preduzećima u Srbiji. Publikacija je identifikovala programe podrške MSP sektoru u 2009/2010. godini, finansiranih od strane Vlade Srbije ili međunarodnih organizacija. Ukupno je identifikovano i analizirano dvanaest programa podrške. Publikacija je raspoloživa na srpskom jeziku, uz kratak rezime na engleskom jeziku.

  Detaljnije
 • SC.jpgDatum početka 01.01.2009.Časopisi

  Analiza troškova i koristi u implementaciji Indeksa inkluzije u obrazovnom sistemu u Republici Srbiji

  U izveštaju je vršena analiza troškova implementacije Indeksa inkluzije u dve pilot opštine, Pirotu i Subotici, i napravljene su projekcije troškova i koristi u primeni Indeksa na sve škole u Srbiji. Osnovni fokus analize je uključivanje romske populacije u redovno obrazovanje, kao najugroženije grupe stanovništva u Srbiji. Istraživanje je podržano od strane organizacije Save the Children Fund UK i objavljeno je 2009. godine. Publikacija je raspoloživa na srpskom i engleskom jeziku.

  Detaljnije
 • IN.jpgDatum početka 27.11.2011.Časopisi

  Indeks politike razvoja MSP 2008 – Nacionalni izveštaj Republike Srbije

  Indeks politike razvoja MSP je instrument za poređenje zemalja Jugoistočne Evrope i Kosova u okviru rezolucije UN-a 1244/99 koji prati i procenjuje napredak u sprovođenju osnovnih okvira politike razvoja malih i srednjih preduzeća, a koji je izradila Evropska Unija: Evropska povelja o malim preduzećima. Inicijativa za unapređenje poslovnog okruženja za Jugoistočnu Evropu Organizacije za ekonomsku saranju i razvoj (OECD Investment Compact for South East Europe) izrađuje indeks zajedno sa Evropskom Komisijom, Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Evropskom trening fondacijom. Ova publikacija predstavlja godišnju procenu Indeksa politike razvoja MSP u Srbiji za 2008. godinu u dve dimenzije politike: (1) edukacija i trening za preduzetništvo i (IV) raspoložive veštine. Pored procene Indeks politike razvoja MSP, Studija takođe daje rezultate ankete ključnih stejkholdera u Srbiji o uspostavljanju Regionalnog centra za preduzetničko učenje u Zagrebu (Hrvatska).

  Detaljnije