-
  • Datum početka 01.04.2015.

    Model Smart sistema prijavljivanja komunalnih problema od strane građana: Mogućnosti održivosti sistema

    InTER je angažovan od strane NALED-a na izradi analize radi identifikacije načina za obezbeđivanje finansijske održivosti Smart sistena prijavljivanja komunalnih problema od strane građana.

    Detaljnije
  • Datum početka 25.03.2014.

    Donatorske intervencije i lokalni ekonomski razvoj u Srbiji

    Cilj ovog istraživanja je da analizira uticaj donatorske, geografski koncentrisane, razvojne pomoći na lokalni ekonomski razvoj. S tim u vezi, istraživanje će sprovesti komparativnu analizu uzorka jedinica lokalnih samouprava koje su dugoročno tretirane geografski koncentrisanom donatorskom pomoći i onih koji nisu imali takvu mogućnost, kontrolišući ostale najvaznije faktore. Osnovna Zavisna Varijabla ovog istraživanja je lokalni ekonomski razvoj, a osnovna Nezavisna Varijabla geografski koncentrisana donatorska razvojna pomoć lokalnoj samoupravi.

    Detaljnije
  • Datum početka 20.05.2013.

    2013 TRAIN Alumni

    InTER je izabran da učestvuje u programu 2013 TRAIN Alumni Programme, koji sprovodi Nemački savet za međunarodne odnose (German Council on Foreign Relations - DGAP).

    Detaljnije
  • Datum početka 29.02.2012.

    TRAIN 2012

    InTER je odabran da učestvuje u programu TRAIN (Think Tanks providing Research and Advice through Interaction and Networking) koji za cilj ima podsticanje političkog dijaloga između “think tank” organizacija i političkih aktera na Zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija).

    Detaljnije