-
 • 2017_Characteristics_of_Roma_Entrepreneurship_in_Serbia_1_page_001.jpgDatum početka 20.02.2017.Analize

  Karakteristike romskog preduzetništva u Srbiji

  Karakteristike romskog preduzetništva u Srbiji je akademski rad nastao na rezultatima istoimenog istraživanja koje je sprovedeno tokom 2016. godine. Cilj rada je da ukaže na značaj Cilj rada je da ukaže na značaj razvoja romskog preduzetništva za rešavanje ekonomskih i socijalnih problema ove etničke grupe. Anketiranjem 45 registrovanih romskih preduzetnika na teritoriji Republike Srbije utvrđeno je da se najveći broj njih bavi pružanjem usluga, poljoprivredom, prerađivačkom industrijom i reciklažom otpada. Romi su najčešće vlasnici mikro preduzeća koja su obično porodične firme. Romski preduzetnici posluju primarno na lokalnom tržištu na kome ostvaruju prihod višestruko manji od prihoda koji ostvaruju druge preduzetničke firme. Posmatrano prema polu, romski preduzetnici su najčešće muškarci. U proseku, romski preduzetnici su nedovoljno obrazovani i obučeni za vođenje posla jer, prema popisu stanovništva, svaki treći pripadnik romske zajednice ima osnovno obrazovanje, a svega 11,5% ima srednji nivo obrazovanja. Jedan od najznačajnijih problema sa kojim se sreću Romi u poslovanju je obezbeđenje finansijskih sredstava. Drugi značajan problem sa kojim se sreću Romi preduzetnici su visoki porezi i doprinosi na rad, a među ostalim problemima ističu se nedovoljno poznavanje zakona i procedura, siva ekonomija, nestabilne cene poljoprivrednih proizvoda, slaba platežna moć kupaca, predrasude kupaca, itd. U cilju razvoja romskog preduzetništva potrebno je obezbediti veću finansijsku podršku postojećim i potencijalnim romskim preduzetnicima iz javnih i donatorskih sredstava, ispitati mogućnost uvođenja novih načina finansiranja preduzetničke aktivnosti Roma, obezbediti različite oblike nefinansijske podrške romskim preduzetnicima, podsticati njihovo udruživanje i promovisati preduzetništvo među Romima. Rad je objavljen u časopisu “Ekonomika preduzeća”, broj 7-8/2016 pp. 414-424.

  Detaljnije
 • Romsko_preduzetnistvo_Cover.jpgDatum početka 30.01.2017.Istraživanja

  Romsko preduzetništvo: izazovi i perspektive

  Romi su najbrojnija i najugroženija etnička grupa u Republici Srbiji. Prema popisu stanovništva u Srbiji živi oko 150,000 Roma, a njihov broj se procenjuje na oko 600,000. Romi u Srbiji se suočavaju sa mnogostrukim problemima među kojima se ističe i otežan pristup tržištu rada. Prema podacima popisa iz 2011. godine, svega 28% romskog stanovništva spada u grupu ekonomski aktivnih, od čega je 41% njih zaposleno, a od toga 16% ima sopstveni posao. Od juna do decembra 2016. godine, Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) i Yurom centar su sproveli istraživanje „Romsko preduzetništvo: izazovi i perspektive“ sa ciljem da omoguće uvid u karakteristike romskih preduzetnika, specifičnosti koje opterećuju poslovanje preduzetnika iz romske zajednice i ponude rešenja praktične politike koja bi težila ka savladavanju identifikovanih problema. Istraživanje je realizovano uz podršku Fondacije Institut za otvoreno društvo iz Budimpešte.

  Detaljnije
 • Sume_na_Kosovu_bogatstvo_koje_nestaje.jpgDatum početka 13.12.2016.Policy papers

  Šume na Kosovu - bogatstvo koje nestaje

  Šume predstavljaju jedan od najznačajnijih ekonomskih resursa na Kosovu a njihova zaštita je jako bitna za održivi opstanak ruralnih sredina. Sa druge strane, ilegalna seča šuma predstavlja sistemski problem jer je samo 7% šuma posečeno u skladu sa zakonom. U okviru projekta “Dijalog o javnim politikama i razvojne aktvnosti za bolju zaštitu životne sredine” koji realizuje InTER u okviru finansijske podrške Kancelarije Evropske unije na Kosovu objavljujemo kratku analizu problema zaštite šuma na Kosovu sa preporukama za unapređenje javnih politika u ovoj oblasti.

  Detaljnije
 • 2016_Klasteri_desetak_godina_kasnije_1_1_page_001.jpgDatum početka 16.11.2016.Istraživanja

  Klasteri desetak godina kasnije - analiza efekata Programa podrške razvoju klastera u Srbiji 2007-2015

  Program podrške razvoju klastera je najdugovečniji nacionalni program u oblasti razvoja konkurentnosti, pokrenut 2007. godine. Program je kreiran sa ciljem da doprinese povećanju produktivnosti i konkurentnosti preduzeća kroz povezivanje u klastere kao i da podstakne i razvije saradnju između preduzeća i preduzetnika sa naučno-istraživačkim organizacijama. InTER je sproveo analizu rezultata Programa za period od 2007. do 2015. godine sa ciljem da pruži uvid u ostvarene efekte u odnosu na definisane ciljeve i na taj način pokrene diskusiju o daljim pravcima podršle razvoju klastera u Srbiji.

  Detaljnije